Προτάσεις Γιώργου Λιλλήκα για την αντιμετώπιση της Ανεργίας #Οικονομία #Ανεργία

Αναστάτωση στον χώρο της Παιδείας #ΠοιότηταΖωής
11/11/2017
Συνάντηση Υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Λιλλήκα με τη Μαρωνίτικη Κοινότητα #Κυπριακό #Μαρωνίτες
12/11/2017

Ο Γιώργος Λιλλήκας, που ως Υπουργός Εξωτερικών είχε καταφέρει να παγώσουν ομόφωνα τα ενταξιακά κεφάλαια της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γιώργος Λιλλήκας που άνοιξε το δρόμο για οριοθέτηση και αξιοποίηση της Α.Ο.Ζ. της Κύπρου, ο Γιώργος Λιλλήκας που ετοίμασε και ολοκλήρωσε τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Γαλλία, είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μπορεί να δώσει λύσεις και σε καίρια ζητήματα της οικονομίας μας.

Μιας οικονομίας, που λανθασμένα βαφτίστηκε ως «success story», που είναι παραπλανητικά τοποθετημένη στη συνείδηση του λαού, αφού βελτιώθηκαν μεν οι οικονομικοί δείκτες, αλλά όχι η αγοραστική δύναμη του λαού και η ποιότητα ζωής του λαού μας. Βελτιώθηκαν οι δείκτες της ανεργίας αλλά όχι η ανάπτυξη, όχι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρά μόνο η εξαγωγή πολύτιμου και νεανικού ανθρώπινου δυναμικού προς το εξωτερικό.

Ο Γιώργος Λιλλήκας, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το Μάρτιο 2018, θα εισαγάγει συγκεκριμένες δράσεις άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης της ανεργίας, ως ακολούθως:

1) Θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, ανάλογα ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος, με σκοπό να σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού και απόδοση οικονομικών ωφελημάτων, αναλόγως αναγκών της κάθε δουλειάς.

2) Θεσμοθέτηση ελάχιστων αποδεκτών προσόντων για κάθε επάγγελμα, με σκοπό να στελεχώνεται η κάθε θέση με το σωστό άτομο και με την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο κτλ. Παράλληλα με τον κατώτατο μισθό, αυτό το μέτρο θα βοηθήσει την κένωση θέσεων και την ανεξέλεγκτη εργοδότηση μη κατάλληλου προσωπικού, στη βάση φθηνότερου εργατικού προσωπικού.

3) Επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων της ΑΝΑΔ σε 2 χρόνια, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει κατάλληλη εργασιακή πείρα που απαιτείται από εργοδότες. Είναι καλός τρόπος διασύνδεσης της αγοράς με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ενδυνάμωση των προσόντων των νεαρών μας ανέργων.

4) Δικαίωμα πρόωρης αφυπηρέτησης, χωρίς αποκοπή του 12% των συντάξιμων ωφελημάτων, όπως γίνεται ελέω κρίσης από το 2013. Το κίνητρο αυτό για πρόωρη αφυπηρέτηση θα δημιουργήσει κενές θέσεις στην υφιστάμενη δομή της αγοράς εργασίας. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, που θα είναι φυσιολογικά και πολύ πιο χαμηλά αμειβόμενοι, θα προσδώσουν νέα δυναμική στην αγορά, νέα ήθη, έθιμα και πρακτικές. Η εξοικονόμηση χρημάτων από τη διαφορά στο μισθολόγιο είναι αρκετή για να καλύψει οικονομικά το όλο σχέδιο.

5) Επαναφορά σε ενισχυμένο βαθμό του σχεδίου νεανικής επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση των νέων μας να επενδύσουν σε αυτό τον τομέα.

6) Παροχή φοροαπαλλαγής για περίοδο πέντε ετών σε νέες εταιρείες με μετόχους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Η φοροαπαλλαγή θα αφορά τόσο τον εταιρικό φόρο αλλά και τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος.

7) Επαναφορά του θεσμού εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων.

8) Διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με το Επίδομα Εργασίας, για όλους τους υγιείς λήπτες, με δικαίωμα λήψης για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.   Η εργασία θα είναι τετραήμερη και θα καλύπτει εργασία σε δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες που τρέχουν προγράμματα κοινής ωφελείας.

9) Σταδιακή δημιουργία υψηλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, βασισμένες στην έρευνα και την καινοτομία.

 

Ο Γιώργος Λιλλήκας, με τη στήριξη του κυπριακού λαού, μπορεί να δώσει λύσεις στην οικονομία και στην ανεργία. Είναι υποψήφιος απαλλαγμένος από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων, που δυστυχώς ήταν η κοινή πρακτική που αντιπροσωπεύει ο παλαιοκομματισμός, που μέχρι σήμερα κυβερνά τη χώρα μας.

 

Αντρέας Θεμιστοκλέους (BSc, MA, MBA, PhD cand.)

Επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού

Προεκλογικό Επιτελείο Γιώργου Λιλλήκα

*Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 12/11/2017