Όραμα μου είναι να εκπληρώσουμε στο ακέραιο το συλλογικό «κοινωνικό χρέος» που έχουμε έναντι των νέων μας. Χρέος μας είναι να τους παραδώσουμε μια καλύτερη Κύπρο. Μια πατρίδα ελεύθερη από ξένους στρατούς και εποίκους. Μια πατρίδα στην οποία να μπορούν να φτιάξουν την οικογένεια τους σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας.

Χρέος μας είναι να τους παραδώσουμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος δικαίου. Ένα κράτος όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ένα κράτος με χαμηλό δημόσιο χρέος και μεγάλο αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Ένα πολιτικό σύστημα που θα βασίζεται στη συμμετοχική δημοκρατία με τους πολίτες να έχουν ουσιαστικό και ρόλο και τους πολιτικούς και τους πολιτειακούς αξιωματούχους να είναι υπό τον διαρκή έλεγχο των πολιτών.

Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στη νέα γενιά μια δημόσια υπηρεσία που θα υπηρετεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τον πολίτη. Μια κρατική μηχανή που θα συνεργάζεται αρμονικά με τον ιδιωτικό τομέα και θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια υγιή και δυναμική οικονομία που θα προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης με αξιοπρεπή εισοδήματα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα όνειρα τους. Να τους παραδώσουμε μια κοινωνία όπου θα επικρατεί το ήθος, αρχές και αξίες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Αυτό είναι το όραμα μου. Εκπληρώνοντας το κοινωνικό μας χρέος θα μπορούμε να δούμε τους νέους, τα δικά μας παιδιά, στα μάτια. Μόνο τότε θα δικαιούμαστε να απαιτήσουμε όπως κι αυτοί παραδώσουν στα δικά τους παιδιά μιαν ακόμα καλύτερη Κύπρο.

#ΗΚύπροςΠουΑλλάζει

Γιώργος Λιλλήκας
Υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας